Försäkring

Barnen på Pilgårdens förskola omfattas av olycksfallsförsäkring från If.

  • Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Försäkringen gäller dygnet runt.

Vid behov ta kontakt med personalen.