Pingstförsamlingen

Pingstförsamlingen i Smålandsstenar är huvudman för Stiftelsen Pilgården.

Vår vision är:

  • att vara en välkomnande och kärleksfull gemenskap för alla.
  • att med Bibeln som grund, vägleda människor till tro på Jesus och till en växande relation med honom.
  • att genom all vår verksamhet sprida kunskap om kristen tro och spegla Guds kärlek till alla människor.

Läs mer om Pingstkyrkan i Smålandsstenar »

IMG_4713