Ekonomiskt

Stiftelsen Pilgårdens förskola har en överenskommelse med Gislaveds kommun. Det innebär bland annat att vi får den skolpeng som följer varje barn genom förskoleåren. Skolpengen är grunden för vårt arbete.

Vår överenskommelse med kommunen säger också att kommunen administrerar föräldraavgifterna kring varje barn. Så kostnaden för barnets plats på Pilgårdens förskola faktureras av kommunen. Avgifterna är de samma som inom den kommunala förskoleverksamheten och givetvis maxtaxa.