Ljuset 1-4 år

På Ljuset har vi barn i åldrarna 1-4 år. Vi har valt att använda oss av en föräldraaktiv inskolning, detta innebär att Du som förälder är med ert barn och är delaktig i verksamheten. Under dagen har vi någon form av aktivitet, till exempel samling, andakt eller gymnastik.

Vi prioriterar leken eftersom den har stor betydelse för inlärning och utveckling hos barnen. Varje dag går vi ut och leker oavsett väder. Ibland går vi till biblioteket eller skogen.