Fotogodkännande

Vi ber Er fylla i blanketten om fotogodkännande för att vi ska kunna visa bilder på Ert barn. Bilder på Ert barn kan förekomma  på hemsidan, blogg, portfoliopärmar, bildspel och andra presentationer på väggarna i förskolans lokaler. Vi sätter självklart inte ut efternamn, adress och telefonnummer.

Läs mer och fyll i detta dokument (PDF-fil) »